محصولات

محصولات سپید سنگ دلیجان


کلسیم کربناتموارد کاربرد کربنات:کاغذ، لاستیک، رنگ ها و پوشش ها، سرامیک و غیره...

باریتموارد کاربرد باریت:بیشتر محصولات باریت عوامل سنگین کننده در حفاری های نفتی به کار می رود و همچنین به عنوان یک رنگدانه در رنگ ها و پر کننده سنگین برای کاغذ، پوشاک و لاستیک به کار می رود و غیره....

تالک سفیدموارد کاربرد تالک سفید: از خواص تالک استفاده در صنایع کاشی و سرامیک به دلیل بالا بودن حرارت و مقاومت در برابر اسید ها و در صنایع کاغذسازی پراکنده شدن تالک در آب می باشد و غیره....

تالک سبزموارد کاربرد تالک سبز: استفاده در صنایع غذایی مانند چای سبز، فضای سبز و نوع درجه دو و سه تالک سبز جهت استفاده در تولید عایق های رطوبتی (ایزوگام) و غیره....

 

بنتونیتموارد کاربرد: بیشتر در حفاری ها کاربرد دارد.